Quality product     by    An Seen Agency        สินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง    จาก      อาน ซีน เอเย่นซี่         高品質建材               B2B and B2C             easy Service               

 

 

 

 

ไทย แอลอีทีซี บจก.   THAI LETC Co.,Ltd.   

泰國正能光電股份有限公司

Lighting Design  照明設計

Tel:  (66) 099-539-9549

143 ถนนพระราม9 (อสมท แยก13)

แขวง/เขตห้วยขวาง กทม 10310

อีเมล :  anseen8 @ gmail.com   

อานซีน เอเย่นซี่ บจก.   

AN SEEN AGENCY Co.,Ltd. 

安心股份有限公司

Tel:  (66) 099-539-9549

 高質塗料 นาโนสีเคลือบคุณภาพสูง

สินค้าวัสดุคุณภาพสูง สีโนนา สีเคลือบผสมน้ำ

ลายหินอ่อน ลายหินแกรนิต ลายหินทราย

แบบบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

โต๊ะ ตู้ เตียง จาก อลูมิเนียมลายไม้

高質塗料 นาโนสีเคลือบคุณภาพสูง

143 ถนนพระราม9 (อสมท แยก13)

แขวง/เขตห้วยขวาง กทม 10310

อีเมล :  anseen8 @ gmail.com    

อานซีน เอเย่นซี่ บจก.   

AN SEEN AGENCY Co.,Ltd. 

安心股份有限公司

TAT No. 11/07805

ทัวร์ท่องเที่ยว

เกาะไหหลำ เกาะไต้หวัน เกาะจีนเหมิน

Tel:  (66) 099-539-9549

1201/26 ลาดพร้าว94 

แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง  กทม 10310

อีเมล :  anseen8 @ gmail.com   

ไทย แอลอีทีซี บจก.   THAI LETC Co.,Ltd.   

泰國正能光電股份有限公司

Lighting Design  照明設計

Tel:  (66) 099-539-9549

143 ถนนพระราม9 (อสมท แยก13)

แขวง/เขตห้วยขวาง กทม 10310

อีเมล :  anseen8 @ gmail.com   

อานซีน เอเย่นซี่ บจก.   

AN SEEN AGENCY Co.,Ltd. 

安心股份有限公司

Tel:  (66) 099-539-9549

 แนะนำสินค้าวัสดุที่มีคุณภาพสูง

โต๊ะ ตู้ เตียง จาก อลูมิเนียมลายไม้

แนะนำสินค้าวัสดุที่มีคุณภาพสูง

สีโนนา สีผสมน้ำ ใช้ทนทาน

ลายหินอ่อน ลายหินแกรนิต ลายหินทราย

143 ถนนพระราม9 (อสมท แยก13)

แขวง/เขตห้วยขวาง กทม 10310

อีเมล :  anseen8 @ gmail.com    

อานซีน เอเย่นซี่ บจก.   

AN SEEN AGENCY Co.,Ltd. 

安心股份有限公司

TAT No. 11/07805

ทัวร์ท่องเที่ยว

เกาะไหหลำ เกาะไต้หวัน เกาะจีนเหมิน

Tel:  (66) 099-539-9549

1201/26 ลาดพร้าว94 

แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง  กทม 10310

อีเมล :  anseen8 @ gmail.com   

 

สร้างง่าย สวยทนทาน แบบบ้านโมดูล EPS

#บ้านโมดูล #EPS

สีนาโน ทนแดด ทนฝน

 

วัสดุบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

การก่อสร้างแบบบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

วัสดุเบา แบบบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

แข็งแรงทนทาน แบบบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

งานสร้างรวดเร็ว แบบบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

แบบสวย แบบบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

แบบบ้านโมดูล EPS สามชั้น   #บ้านโมดูล #EPS

สร้างได้สวยทนทาน แบบบ้านโมดูล EPS   #บ้านโมดูล #EPS

高質塗料 นาโนสีเคลือบคุณภาพสูง

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ได้ที่  099-539-9549

เทียมหินอ่อน เทียมหินแกรนิต

ปลอดภัย ไร้สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยต่อชีวิต ไม่ทำลายทรัพย์สิน
สวยงามคงทน ทำความสะอาดง่าย

LINE : FC-Chen

WeChat :  fc9549

 

高質塗料 นาโนสีเคลือบคุณภาพสูง

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ได้ที่  099-539-9549

เทียมหินอ่อน เทียมหินแกรนิต

ปลอดภัย ไร้สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยต่อชีวิต ไม่ทำลายทรัพย์สิน
สวยงามคงทน ทำความสะอาดง่าย

LINE : FC-Chen

WeChat :  fc9549

 

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่  099-539-9549

Lighting Design  照明設計

高質塗料 นาโนสีเคลือบคุณภาพสูง

พรมทาทามิ ล้างทำความสะอาดง่าย ทนทานใช้นาน

พรมทาทามิ ล้างทำความสะอาดง่าย
ไม่ขึ้นรา ทนทานใช้นาน
พรมทาทามิ ไม่กลัวน้ำ ไร้สารพิษ
ใช้ทนทาน ปลอดภัย ไร้สารพิษ
ไม่ทำลายธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยต่อชีวิต สวยงามคงทน
พรมทาทามิ ไม่กลัวน้ำ ทำความสะอาดง่าย 
 

 

อีเมล :  anseen8 @ gmail.com